Askersunds officiella turistportal

Orättvist behandlad?

28 sep

Föreläsning, Övrigt

Askersund

Orättvist behandlad?

Välkommen till en föreläsning om diskriminering och diskrimineringslagen! Föreläsningen kommer att behandla lagens ändamål att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter. Diskriminering innebär att en enskild individ missgynnas i en jämförbar situation, och att missgynnandet har en koppling till någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Diskrimineringsgrunderna är: kön, könsidentitet och könsuttryck; religion eller annan trosuppfattning; etnicitet, funktionsnedsättning; sexuell läggning och ålder. Vi redogör för lagen och konkretiserar juridiken genom att ge tydliga och konkreta exempel från verkligheten.

Föreläsningen hålls av utbildare från Örebro Rättighetscenter.

Innan föreläsningen, från kl. 17.30 kommer Rättighetscenter att finnas tillgängliga för frågor om diskriminering eller orättvis behandling. Det finns också möjlighet att ställa frågor efter föreläsningen.

ARRANGÖR

Kontakt:

Arrangör:

Örebro rättighetscenter i samarbete med Askersunds bibliotek

BRA ATT VETA

Föreläsningen är del i Lakeside Pride, läs mer här.

FACILITETER

INFORMATION

Datum:

2020-09-28

Öppet:

18:00

Plats:

Askersund

Arena:

Biblioteket

Tillgänglighet:

tillgänglighetsanpassad

EVENEMANGSDATUM
DatumTidpunkt
28 sep18:00 - 18:45
Sidan uppdaterad 2020-03-11