Askersunds officiella turistportal

Garpa gruva

Järnmalmsgruva från 1100-talet. En av Sveriges mest sevärda lämningar av en järngruva från den tiden. Vägbeskrivning: Infart från vägen Åmmeberg-Zinkgruvan, omedelbart mot Västerby prästgård, ca. 150 m. österut till "gamla banvallen".

Historik

Man började enkel gruvdrift (vittrad malm, som grävas fram i jorden eller sjöbottnar) och järnframställning i dessa trakter för mer än 1000 år sedan.En kunglig skattebok från år 1413 tar upp "Stålberget" i södra Närke. Man hade då börja med att bearbeta fast berg. Järnmalmen i området har en Fe-halt på 40-45 % och är impregnerade av magnet- och svavelkis, samt koppar, zink, bly och grafit. Gustav Vasa klagar i ett brev 1550 till allmogen i Lerbo (Lerbäck), Askersunds och Hammars socknar "falskt stålsmide" och hotar med straff. Orsaken var naturligtvis den höga svavelhalten i malmen.

Av järngruvor, som bearbetats kan nämnas: Västerby, Garpa, Åmme och Nyhytte. Garpa Gruva bröts liksom Västerby gruva redan på Medeltiden. Namnet tyder på att tyskar (garpar) ha varit med i början. Bergsmännen i Hammar hade på 1600-talet tvister med brukspatron Anton von Boij om gruvrättigheter i Garpa. Brytning har skett i olika omgångar under århundraderna, för att upphöra slutet av 1800-talet. Garpa Gruva har levererat malm till masugnarna i Dalby, Forsa, Rönne, Dammen, Släte och Västra Å. Dagöppningen ligger på 30m djup. Ett sänke går ner till ytterligare 24m djup.

Vägbeskrivning

Vägbeskrivning: Åk från Åmmeberg mot Zinkgruvan. Strax efter Västerby Gård visar en vägvisare till vänster ner mot en parkeringsplats ca 100 från Västerby Gruva. Ca 1 km söderut efter den gamla banvallen ligger en p-plats som har plats även för buss. Därifrån är det en promenad på ca 200 m till Garpagruvan. Rullstolsburna kan ta bilen fram till gruvan som är tillgänglig för alla. Bord med bänkar inne och utanför Garpa gruva inbjuder till att plocka fram den medhavda kaffekorgen.


Sidan uppdaterad 2021-06-21