Askersunds officiella turistportal

Vena gruvfält

Industrimiljö och upplevelsebar bergslagsmiljö i Lerbäcks bergslag med gruvor och gruvområden som har lång och kontinuerlig brukningstid.

Historik

Man började enkel gruvdrift (vittrad malm, som grävas fram i jorden eller sjöbottnar) och järnframställning i dessa trakter för mer än 1000 år sedan. En kunglig skattebok från år 1413 tar upp "Stålberget" i södra Närke. Man hade då börja med att bearbeta fast berg. Järnmalmen i området har en Fe-halt på 40-45 % och är impregnerade av magnet- och svavelkis, samt koppar, zink, bly och grafit. Gustav Vasa klagar i ett brev 1550 till allmogen i Lerbo (Lerbäck), Askersunds och Hammars socknar "falskt stålsmide" och hotar med straff. Orsaken var naturligtvis den höga svavelhalten i malmen. Av järngruvor, som bearbetats kan nämnas: Västerby, Garpa, Åmme och Nyhytte.

Sidan uppdaterad 2020-04-07