Birgitta kyrkan och Birgitta stugan till höger.

Birgittakyrkan

Olshammar

Uppkallad efter den Heliga Birgitta, vars make Ulf Gudmarsson ägde Olshammar på 1320-talet. Olshammar var då en större gård och ett tegelbruk. Enligt traditionen uppförde Birgitta ett kapell på den plats som kyrkan står idag. Kyrkan är byggd 1620 Eric Hand. Glasmålningarna, i form av vapensköldar, tillverkade i Riga, föreställer Eric Hand och hans vapenbröder under 30-åriga kriget. Dessa är mycket välbevarade och sevärda!

Kyrkan restaurerades 1785 av en tysk bruksägare, Carl von Wahrendorff.
Då fick kyrkan sitt nuvarande utseende med altare och predikstol sammanbyggda. Detta är mycket ovanligt i Svenska kyrkor. Wharendorff försåg kyrkan med flera fina prydnadsföremål, tre gresaille-målningar av holländaren Jacob de Wit, en silverkrona och nattvardssilver m.m. Carl von Wahrendorff var en framstående bruksägare, som gjorde mycket för bygden som även syns idag.

Verner von Heidenstams morfar

I början av 1800-talet blev Verner von Heidenstams morfar, Carl Rüttersköld, ägare till Olshammar. Kyrkan tillhörde gården och när Verner sommartid bodde på gården fick han använda kyrkan som lekstuga. Han grundade där ett sagorike "Lajsputta" och ristade jordens mitt i en tegelsten framför altarringen. Detta finns bevarat och kan ses än idag. Kyrkan byggdes som brukskyrka och var privatägd till 1982.

Intressanta guidningar av Birgittakyrkan kan bokas via kontakt med intilliggande Olshammarsgården, Verner von Heidenstams födelsehem.
I Birgittakyrkan ges även uppskattade konserter via Svenska kyrkans försorg.

Kontakt

Olshammarsgården (guidningar)

Heidenstamsvägen

696 73 Aspa Bruk