Sjö med öar och och mycket växtlighet i förgrunden.

Lindbomossen

Askersunds stad

Lindbomossens vandringsled är en kort vandringsslinga på 2 km. Den utgår från parkeringen vid Sibylla vid södra infarten till Askersund. Vandringsleden går genom ett landskap med flera öppna vattenytor och mindre kullar som restaurerats genom ett LONA-projekt. Vatten leds in från Dohnaforsån för att sedan fortsätta ut mot Alsen som är Vätterns nordligast vik.

Leden består av en smal stig och mossen är betesmark för får.