Konstverk på en gräsmatta med träd runt om. Alsen ser man i bakgrunden.

Insikt - utsikt

Askersunds stad

”Insikt – Utsikt” är en skulpturgrupp i flera delar där alla delar är utformade så att de ska kunna användas som lek- eller sittplatser med slipade, taktila ytor. Titeln syftar på processen att lära, se inåt och mogna som människa likt barnet på stenen. Det stora granitblockets runda öppning kan symbolisera utsikt mot horisonten. Ugglan är vishetens symbol och näckrosorna hör vår trakt till. Materialet är granit i naturliga block och brons.

Skulpturgruppen är placerad söder om kulturhuset Sjöängen. Konstnärerna bakom verket är Ann Carlsson-Korneev (1961 -) och Viktor Korneev (1958 -). Verket invigdes 27 november 2016.

Ann Carlsson-Korneev är en svensk skulptör. Hon är utbildad i arkitektur och skulptur på Konstfack i Stockholm. Carlsson-Korneev arbetar huvudsakligen med sten som material och med skulptur i olika offentliga miljöer. Inomhus har miljöerna utgjorts av skolor, sjukhus och hörsalar. Utomhus kan nämnas parker, torg, vägrondeller, gångvägar och rastplatser. Hennes arbetsmaterial är oftast i marmor, diabas, brons, trä och färgpigment.

Viktor Korneev, född 1958 i Tambov, Ryssland, är en rysk-svensk skulptör. Korneev studerade vid Savitsky konstskola i Penza 1979–1983 och vid skulpturlinjen på Stroganov konstakademi i Moskva 1986–1991. Han har deltagit i ett 40-tal samlingsutställningar runt om i Europa och Asien.

Ann och Viktor är gifta och bosatta i Fjällbacka.

Kontakt

Namn

Adress

Stad

Telefon:

E-post:

 

Instagram:

FB: