Askersunds officiella turistportal

Askersunds Landskyrka

Askersunds landskyrka från 1664-70 är länets bästa exempel på stormaktstidens storslagna byggande. Kyrkan ersatte en medeltida träkyrka som förstördes några år tidigare av brand. Kyrkan var länge sammankopplad med familjen Oxenstierna-Soop vid Stjärnsund.              

Askersund fick sina stadsprivilegier 1643 men ända sedan medeltiden fanns på platsen både marknadsplats och en kyrka. När staden Askersund bildades kom den befintliga kyrkan att ligga utanför stadsgränsen, varför en ny kyrka snart uppfördes inom stadens område. Nuvarande stadskyrkan, Sofia Magdalena, uppfördes år 1778-80 sedan den äldre brunnit ner några år tidigare.

Familjen Oxenstierna-Soop

Askersunds landskyrka ligger vackert på en höjd ovanför Vättern, strax utanför Askersunds stadskärna. Nuvarande landskyrkans historia är starkt sammankopplad med familjen Oxenstierna-Soop, som 1637 anlade säteriet Stjärnsund några kilometer söder om Akersund. När den medeltida träkyrkan förstördes av brand, bekostade familjen Oxenstierna-Soop uppförandet av en ny kyrka, som stod färdig 1670. Familjen hade sedan under lång tid patronatsrätt till kyrkan, vilket bland annat innebar att de kunde utse församlingens präst.

Läs mer om Landskyrkan här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2020-10-28