Askersunds officiella turistportal

Turista tillgängligt i Askersund

​Tillgänglighet på torget

Arbetet med att tillgänglighetsanpassa miljön har gjorts med plattgångar över kullerstenstorget. Allt för att underlätta för rullatorer, rullstolar och kundvagnar, rullatorer, rullstolar och kundvagnar.

Tillgänglighet på VisitAskersunds Turistinformation

Under högsäsongen finns Turistinformationen i Askersunds hamn och har viss tillgänglighetsanpassning. Övriga tider under året är du välkommen att kontakta Turistbyrån via mail eller telefon.

Lekplatsen Oden II i Strandparken

I Strandparken vid brofästet till Borgmästarholmen finns en ny lekplats som är tillgänglighetsanpassad.

Uteserveringarna i Askersund

Uteserveringarna i Askersund är tillgängligt planerade. Vissa av uteserveringarna är också anpassade så att du går in och ut genom en särskild passage och slipper gå ut i gatan.

Turbåten M/S Wettervik

Norra Vätterns skärgård är till för alla! I Askersunds hamn hittar du fartyget M/S Wettervik som är tillgänglighetsanpassat. M/S Wettervik har breddad landgång, hiss från fördäck till salong. Bredare gångar ombord, handikapptoalett, hörslinga och inga trösklar.

Anläggningar som har tillgängligt boende​

Det finns möjligheter till tillgängligt boende i Askersund, dit du på egen hand kan ta dig till ditt rum. Se listan till höger för mer information.

Sidan uppdaterad 2020-10-26