Sjö med öar och och mycket växtlighet i förgrunden.

Dohnaforsån - bäversafari

Askersund

Denna paddelled kan du starta antingen vid Borgmästareholmen eller vid Husabergsudde. Därifrån paddlar du förbi gästhamne och vidare mot småbåtshamnen för att sedan glida in i Dohnaforsån. Ån leder mot Lindbomossen och finns stor chans att komma nära djurlivet och fånga oväntade ögonblick med kameran.

Paddelleden lämpar sig bäst för kajaker och tar cirka 1-2 timmar.