Skogssjö med skog i för och bakgrunden.

Dovrasjödalen

Naturreservatet Dovrasjödalen är sedan gammalt ett välbesökt utflyktsmål på grund av områdets vildmarkskaraktär. Tre långsmala sjöar ligger här i en djup sprickdal i urberget. Sjöarna är till stor del omgivna av branta bergväggar och vidsträckta barrskogar. De mest tydliga branterna finns vid norra sjön, där det även går att läsa sägnen om Dovra och Dovra kyrka, reservatetes mäktiga stenformation.
I reservatet finns hundraårig barrblandskog och hällmarkstallskog, den senare med betydligt äldre tallar.