vå par ben med vandringskängor på fötterna. Man uppfattar att peronerna sitter på en brädställning

Kärnskogsmossen

Den norra slingan börjar från Bergön med med 350 m rullstolsanpassad spång över öppen myr ut till en fin rastplats. Från denna rastplats fortsätter en spångad led i en rundslinga med fantastik utblickar över myrlandskapet, på totalt 3 km. Dock bara de 350 första metrarna som är tillgänglighetsanpassade.

Den södra slingan är lite över 2 km lång, på fina stigar genom skog och ut över myrar. Sträckor av den slingan saknar spång där leden går genom myrskog och dessa sträckor är under vissa årstider blöta.

Denna slinga kopplar på anslutningsleden ner till Skönnarboleden på 7 km genom skogslandskapet på mindre grusvägar med fina utblickar över Gällsjön.

Vandringsleden sköts av Östergötlands Länsstyrelse.