vå par ben med vandringskängor på fötterna. Man uppfattar att peronerna sitter på en brädställning

Kopparbergs äng

Naturreservatet Kopparbergs äng ligger i sluttningen mot Hjärtasjön. På den gamla ängs- och åkermarken har man länge odlat och skördat hö. Här finns många växter och svampar som är knutna till det äldre kulturlandskapet, liksom många gamla lövträd med sällsynta lavar på sin skrovliga bark.
Genom reservatet löper en 1,2 km lång markerad stig.