Iläggningsramper

Välkommen till våra stora och små sjöar - här finns ett helt fantastiskt sjölandskap att upptäcka.

Runtom i kommunen, både i Vättern och i våra mindre sjöar, finns ett antal båtramper med iläggningsramper för sjösättning. Hjälp oss att bevara sjöarnas unika karaktär och ekosystem genom att se till att ditt fartyg är torr eller väl avtvättat innan sjösättning.
Tänk också på att köra bort båttrailern så att den inte står i vägen för andra gäster eller stör annan verksamhet.

VÄTTERN
Olshammar
N 58* 45,37' - E 14* 48,17'

Åmmeberg
N58* 51,35' - 14* 59,39'

ALSEN
Askersund, Haga
N 58.87987 - E 14.91658

Askersund (ej sommartid)
N 58* 52,47' - E 14* 54,58'

STORSJÖN
Närkesberg
N 58 53.412 - E 015 13.444

TISAREN
Åsbro
N 58.99646 - E 15.06938