Askersunds officiella turistportal

Stadens kyrkor

I Askersund finns två kyrkor. Dessa är Sofia Magdalena kyrka samt Landskyrkan.

Sofia Magdalena kyrka
Sofia Magdalena kyrka ligger i Askersund och fick namn efter Gustav III:s hustru, som välvilligt bidragit till kyrkans uppförande. Den byggdes 1778-80 efter ritningar av Carl Fredrik Adelcrantz, en av de mest framträdande arkitekterna i landet vid denna tid. Den nya kyrkan uppfördes på en bergshöjd norr om stadens centrum, Norra Bergen.

Kyrkan har en del eleganta rokokodrag men inredningen har förnyats efterhand, senast i början av 1950-talet. Framför kyrkan på Storgatan ligger Kyrkoflyglarna, två kvadratiska putsade hus med pyramidformade tak. Även ritades av Adelcrantz 1777-1779, de skapar en intressant historiskt miljö. Prästgården från 1865 finns på andra sidan gatan.

Landskyrkan
Askersunds landskyrka från 1664-70 är länets bästa exempel på stormaktstidens storslagna byggande. Kyrkan ersatte en medeltida träkyrka som förstördes några år tidigare av brand. Kyrkan var länge sammankopplad med familjen Oxenstierna-Soop vid Stjärnsund.
Askersund fick sina stadsprivilegier 1643 men ända sedan medeltiden fanns på platsen både marknadsplats och en kyrka. När staden Askersund bildades kom den befintliga kyrkan att ligga utanför stadsgränsen, varför en ny kyrka snart uppfördes inom stadens område. Nuvarande stadskyrkan, Sofia Magdalena, uppfördes år 1778-80 sedan den äldre brunnit ner några år tidigare.

Familjen Oxenstierna-Soop
Askersunds landskyrka ligger vackert på en höjd ovanför Vättern, strax utanför Askersunds stadskärna. Nuvarande landskyrkans historia är starkt sammankopplad med familjen Oxenstierna-Soop, som 1637 anlade säteriet Stjärnsund några kilometer söder om Akersund. När den medeltida träkyrkan förstördes av brand, bekostade familjen Oxenstierna-Soop uppförandet av en ny kyrka, som stod färdig 1670. Familjen hade sedan under lång tid patronatsrätt till kyrkan, vilket bland annat innebar att de kunde utse församlingens präst.

Sidan uppdaterad 2018-12-11

Kontakt

Askersunds-Hammars församling Församlingsexpeditionen
Box 33
696 21 Askersund

0583-815 50

askersund-hammars.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/askersund-hammars-forsamling Länk till annan webbplats.