Askersunds officiella turistportal

Förstudie Entréer Norra Vätterns skärgård

Naturen är en av Sveriges främsta reseanledningar, inte minst bland internationella besökare. För svensk besöksnäring framhålls Sveriges unika natur-, miljö-, och naturvärden i den nationella strategin. Syftet med förstudien var att undersöka vilka behov besökare och lokalt boende har av information, tjänster och faciliteter för att Norra Vätterns skärgård ska bli ett hållbart besöksmål. Vidare skulle förstudien undersöka vad som krävs för att norra Vättern ska upplevas som ett sammanhängande och lättillgängligt område för naturturism, fiske och friluftsliv

I förstudien genomfördes två undersökningar riktade till entreprenörer, besökare och lokalt boende. Resultatet visade tendenser till att området har ett behov av organisering och samverkan. Utifrån förstudiens undersökningar ansågs det största behovet vara av information och tillgänglighet. Förslag till vidare utveckling är att skapa ett informationsmaterial som täcker hela området, likt den översiktskarta som
finns för Tiveden. Informationskartan skulle bland annat kunna presentera
naturområden, växt- och djurliv, besöksnäringsföretag, faciliteter, gästhamnar, cykelleder och kajakleder. Samlad information skulle kunna kommuniceras fysiskt och/eller via internet.
Området har vissa besöksmål som belastas hårdare än andra. Ett förslag till spridning och ökad kännedom är att offentliggöra entréer till norra Vättern. Dessa entréer skulle likt en kedja sträcka sig från väst till öst. Entréplatser skulle kunna vara ett bra komplement för att omorganisera området. Viktigt att notera är att utveckling av ett område bygger på långsiktighet och lokalt deltagande. Besöksnäringen ska i första hand främja lokalsamhället. Markägares intresse och rättigheter bör beaktas noga med hänsyn och respekt. Att vara entréplats till Norra Vätterns skärgård skulle innebära något ärofyllt med chans till att skapa mervärde. Entréerna hamnar i fokus med närhet till vatten och natur, något som kan användas i marknadsföringsstrategier för både besöksföretag och markägare. Förslag till entréer anses positivt och bör prioriteras vid vidare utveckling av området.
För att göra Norra Vätterns skärgård till ett sammansvetsat område erfordras investeringar i både informationsmaterial, tjänster och faciliteter. Området behöver också stärkas genom någon form av styrgrupp där aktörer och intressenter samarbetar för att utveckla den potential som finns i norra Vättern som besöksmål.

Vill du ta del av hela förstudien finns den att ladda ner som pdf här. Pdf, 1.6 MB.

Sidan uppdaterad 2022-02-28

Entréer Norra Vättern
2021-11-30

Projektledare: Linnéa Björk
Ansvarig: VisitAskersund

Projektet har finansierats av
Leader Mellansjölandet och
Jordbruksverket

Läs hela förstudien här. Pdf, 1.6 MB.