Länsstyrelsen

Askersunds kommun

Här hittar du samlad och aktuell information från Länsstyrelsen.

Klimatklivet - Lokala klimatinvesteringar. Mätbara resultat.

Under rubriken Framtidssäkra din verksamhet med en klimatinvestering berättar Länsstyrelsen mer om statligt stöd för investeringar samt hur och när du söker dessa.