Statistik och trender

Askersunds kommun

Botanisera bland statistikrapporter och trender

Jämför - Dashboard

Utforska den omfattande verktygslådan som ger djupgående insikter i Örebro läns dynamiska näringsliv. Genom att använda vår länk får du tillgång till en detaljerad översikt över viktiga faktorer såsom omsättning, anställdas antal och logi-verksamheter inom varje kommun. Du har även möjligheten att enkelt jämföra dessa parametrar för en mer holistisk förståelse av regionens ekonomiska landskap.

Inkvarteringsstatistik - Tillväxtverket

Få en uppdaterad inblick i det senaste inom besöksnäringen här! Genom att utforska Tillväxtverkets databas får du tillgång till detaljerad inkvarteringsstatistik, inklusive antalet gästnätter, beläggning och ankomster. Denna statistik erbjuder värdefull information som kan bidra till en fördjupad förståelse av besöksnäringens dynamik och du får ta del av spännande data.

Trendrapport 2024 - Placebrander

Denna trendrapport ger en fingervisning för att bättre förstå omvärlden och få hint om aktuella utvecklingsfrågor inom besöksnäringen. Kanske du hittar några tankeställare som påverkar dig i val av strategier och kommunikation för din plats. Läs och låt dig inspireras!

Bidra till statistik

Enkät Dashboard från Svensk Destinationsutveckling

Denna enkät är en viktig del i vår kommuns utvecklingsarbete.
Genom att svara på frågorna ger du kommunen och Region Örebro län information som används för att stärka hela länet. Tack vare dina svar kan vi erbjuda insatser som främjar besöksnäringens behov. Du bidrar också till en ökad förståelse för besöksnäringens framgångsfaktorer och dess betydelse för vår kommun.

Här hittar du länken till enkäten. Tack för din medverkan!