Askersunds officiella turistportal

Västerby gruva

Järnmalmsgruva från 1600-talet och kanske tidigare. Ett större ras inträffade 1768 då 12 personer omkom och detta innebar troligen slutet för gruvan.

Vägbeskrivning: Infart från vägen Åmmeberg-Zinkgruvan, omedelbart mot Västerby prästgård, ca. 150 m. österut till "gamla banvallen". En bit höger om parkeringen ligger gruvan.

Historik

Man började enkel gruvdrift (vittrad malm, som grävas fram i jorden eller sjöbottnar) och järnframställning i dessa trakter för mer än 1000 år sedan. En kunglig skattebok från år 1413 tar upp "Stålberget" i södra Närke. Man hade då börja med att bearbeta fast berg. Järnmalmen i området har en Fe-halt på 40-45 % och är impregnerade av magnet- och svavelkis, samt koppar, zink, bly och grafit. Gustav Vasa klagar i ett brev 1550 till allmogen i Lerbo (Lerbäck), Askersunds och Hammars socknar "falskt stålsmide" och hotar med straff. Orsaken var naturligtvis den höga svavelhalten i malmen.

Av järngruvor, som bearbetats kan nämnas: Västerby, Garpa, Åmme och Nyhytte.Västerby Storgruva betecknas i bergmästarrapporter från 1640-talet som gammal (=bröts redan under Medeltiden). På 1740-talet togs driften upp efter att ha varit nedlagd några 10-tal år. Malmkroppen var då 71 m lång och 7-9 m bred. Driften lades ner efter det ödesdigra raset 1768. Brytning skedde i mindre skala på 1790 och 1840-talen. År 1855 lades brytningen ner för gott. Västerby hytta anlades troligen redan under medeltiden och var i drift till 1797. Västerby gruva levererade också malm till masugnarna i Snavlunda och Markebäck.

Sidan uppdaterad 2021-06-21