En röd näckros och gröna näckrosblad i en sjö.

Fagertärn

Naturreservatet Fagertärn är kanske länets mest välbesökta naturreservat. Varje år kommer tusentals turister och länsbor till Fagertärn för att njuta av de röda näckrosorna, som är så välkända att de knappast behöver någon närmare presentation.

Vandringsleden går på skogsstig runt sjön Fagertärn. Första sträckan av leden går dock på hårdgjord stig och är tillgänglighetsanpassad.

Skyltning för leden vid Fagertärn