Garpa & Västerby gruva

Garpa gruva

I Västerby och Garpa gruva har det brutits järnmalm och båda gruvorna var troligen i bruk redan under medeltiden. Under århundradena som följde var produktionen igång då och då. Gruvorna lades ner för gott under 1800-talet, Västerby gruva 1855 och Garpa 1877.

Ingången till Garpa gruva är den gruvgången som användes av bergsmännen. När du kommer in i gruvan möts du dock inte av ett kompakt mörker utan ett stort katedralliknande rum öppnar sig, där 30 meter höga bergsväggar tornar upp sig åt alla håll.

Gruvan är tillgänglighetsanpassad genom hårdgjord stig och närliggande parkering. Här finns rastbord och en uppbyggd scen där det hålls sommarkonserter

Västerby gruva

Ingång till Västerby gruva

Den 13 april 1768 inträffar ett ras i Västerby gruva, och den dagen fanns ett 20-tal kvinnor och män i gruvan. Tio personer blev instängda i gruvan och ingen kunde räddas. Två personer blev svårt skadade men överlevde. Det finns berättelser om att det hördes rop på hjälp långt in på natten från de som blev instängda i raset.
En smal stig leder fram till gruvans öppning och i den vackra skogen dröjer en kuslig stämning kvar efter den förfärliga olyckan.

Informationstavlor på plats berättar mer om gruvans historia.

Kontakt

Länsstyrelsen Örebro län

Västerby & Garpa Gruva

696 96 Åmmeberg