Konstverk på en gräsmatta med träd runt om. Alsen ser man i bakgrunden.

Konstpromenad