Bild på Hammarskyrka tagen från sidan.

Hammars kyrka

Hammar

Kyrkan i empirstil invigdes 1827. Den gamla kyrkan låg i den sydvästra delen av den nuvarande kyrkogården. Sockenmagasinet är sannoligt byggt på den tidigare kyrkans huvudingång och vapenhus. Nuvarande kyrka ligger på en grusås, vilket förklarar dess nord-sydliga orientering med altare och kor vid södra sidan och kyrktorn vid norra sidan. Från kyrkan har man en vidsträckt utsikt över Vättern.

Kontakt

Askersund-Hammars församling
Svenska kyrkan

696 94 Hammar