Askersunds landskyrka med kyrkogården i förgrunden.

Landskyrkan

Askersunds stad

Askersund fick sina stadsprivilegier 1643 men ända sedan medeltiden fanns på platsen vid norra Vätterns spets både marknadsplats och en kyrka. När staden Askersund bildades kom den befintliga kyrkan att ligga utanför stadsgränsen, därav kallad Landskyrkan.
Askersunds landskyrka byggdes under åren 1664-70 och är ett av länets bästa exempel på stormaktstidens storslagna byggnadskonst. Kyrkan ersatte en medeltida träkyrka som förstördes vid ett förödande blixtnedslag 1661. Landskyrkan, vars ståtliga siluett reser sig vid södra infarten till Askersund. Landskyrkan stod färdig 1670, och är ett fint exempel på stormaktstidens magnifika byggnadskonst – av poeten Verner
von Heidenstam kallad ”landsbygdens Riddarholmskyrka”.

Familjen Oxenstierna-Soop

Landskyrkans historia är starkt sammankopplad med familjen Oxenstierna-Soop, som 1637 anlade säteriet Stjernsund några kilometer söder om Akersund. När den medeltida träkyrkan förstördes av brand, bekostade familjen Oxenstierna-Soop uppförandet av denna kyrka. Familjen hade sedan under lång tid patronatsrätt till kyrkan, vilket bland annat innebar att de kunde utse församlingens präst.

Kyrkan är öppen dagtid under sommaren.

Kontakt

Askersund-Hammars församling
Svenska kyrkan

Lindbovägen 1

696 30 Askersund