Lerbäckskyrka med kyrkogården i förgrunden.

Lerbäcks kyrka

Lerbäck

På en höjd i skogsbevuxna Tylöskog ligger Lerbäcks kyrka som återuppbyggdes under åren 1783–1786 efter en brand 1782. Kyrkans vita putsade väggar, spåntak och klockformade tornhuv med tornfönster är tidstypiskt från kyrkans uppförande.

Vid kyrkogården finns två vita byggnader från 1800-talet som då tjänade som bårhus och tiondebod (förvaringsbyggnad). Lite längre söderut ligger sockenstugan, där det fanns bostad åt kyrkvaktaren eller skolmästaren och där alla sammanträdanden för sockenstämman höll rum. Här finns också ett före detta kommunalhus, en anrik gästgivaregård och Lerbäcks hembygdsgård med ett antal byggnader som flyttades dit på 1930-talet. Bland annat ligger här ett gammalt sockenmagasin, en spiksmedja, loftbod och loge. Prästgården och arrendatorbostället ligger någon kilometer längre västerut. Det har tidigare även funnits fattighus i närheten.

Miljön kring kyrkan med omkringliggande byggnader bildar ett av länets bästa exempel på ett samlat sockenadministrativt centrum. Detta gör att Lerbäcks kyrka och sockencentrum är av riksintresse för kulturmiljövården.

Kontakt

Lerbäck Snavlunda kyrkliga samfällighet

Lerbäck 325

694 96 Åsbro