En brun timmerstuga och en röd timmerstuga till höger. Stugorna är på en liten kulle med skogen runt omkring.

Kullängsstugan

Askersund

Kullängsstugan från slutet av 1600-talet ligger nära Dohnafors, sydväst om Askersund. Det är en ovanlig och väldigt gammal byggnad som har sett nästan likadan ut i 300 år. Den är ett bra exempel på hur en välbeställd mellansvensk bonde kunde bo på den tiden.

Stugan är en parstuga, vilket betyder att den har två stora rum. Det ena kallades dagligstuga. I det rummet vistades man den mesta tiden. Där lagade man mat, sov och arbetade. Det andra rummet kallades anderstuga. I anderstugan kunde man ha gäster eller duka till fest. Men för det mesta användes den som förråd. Mellan de två stora rummen låg en farstu och en kammare. Parstugan var den vanligaste typen av boningshus på lite större gårdar från 1600–talet till 1850-talet.

Kontakt

Kullängsstugan
Länsstyrelsen Örebro län

Dohnafors
696 30 Askersund