En röd näckros och gröna näckrosblad i en sjö.

I naturen

Tiveden

Tillgänglighet i Fagertärn

Parkeringsplatsen är lätt att åka på med rullstol. Vid parkeringen finns informationstavla, flera rastbord (varav ett är anpassat för rullstol), en rymlig toalett och en kiosk som är öppen under sommartid. Kioskluckan kan vara lite svår att komma till med rullstol på grund av brant gång.

Längs sjöns ena sida finns en 500 meter lång hårdgjord stig som är lättrullad för dig med rullstol. Utmed stigen finns fyra rastbord (anpassade för rullstol) och tre rastbänkar. Varje anpassat rastbord rymmer två personer med rullstol vid varje gavlel samt ytterligare 4-6 personer på långsidornas bänkar.

Ledvisning

Tivedens nationalpark

Arbetet med att utvidga Tivedens nationalpark är nu klar och under våren 2017 återinvigdes parken. Tre nya entréer till nationalparken vid huvudentren, Vitsand och vid Ösjönäs står färdiga. Vid huvudentrén och vid Vitsand finns fina trädäck som gör det möjligt att ta sig en bit ut i Tivedens fantastiska natur. Förbättrade parkeringplatser, toaletter, samt uppdaterad information - passa på och besök vår fina nationalpark i Tiveden!

Läs mer om Tivedens nationalpark här.