I staden

Askersunds stad

Tillgänglighet på torget
Arbetet med att tillgänglighetsanpassa miljön har gjorts med plattgångar över kullerstenstorget. Allt för att underlätta för rullatorer, rullstolar och kundvagnar.

Uteserveringarna i Askersund
Uteserveringarna i Askersund är tillgängligt planerade. Vissa av uteserveringarna är också anpassade så att du går in och ut genom en särskild passage och slipper gå ut i gatan.

Uteservering

Tillgänglighet på VisitAskersunds Turistinformation
Under högsäsongen finns Turistinformationen i Askersunds hamn och har viss tillgänglighetsanpassning. Övriga tider under året är du välkommen att kontakta Turistbyrån via mail eller telefon.

Lekplatsen Oden II i Strandparken
I Strandparken vid brofästet till Borgmästarholmen finns en ny lekplats som är tillgänglighetsanpassad.