Knalla naturreservat

I naturreservatet Knalla kan du gå över torra hällmarker eller genom grönskande lövskog. Längs med Viksjöns västra strand ligger nämligen ett omväxlande och artrikt strövområde. På våren täcks marken på sina håll av blåsippor och om hösten finns det gott om svampar.

Intill naturreservatet ligger gruvmuséet Knalla gruva.