En kokt kräfta på en sten.

Kräftfiske

Det är något alldeles speciellt med kräftfiske. Spegelblanka kvällar när linor med burarna omsorgsfullt läggs på bästa fångststället. Tidiga morgonen när dimman stiger ur sjön och båten tuffar ut till linorna. Och sedan spänningen när lina efter lina dras upp och fångsten är efterlängtad.

När hösten nalkar är det årligen fritt kräftfiske på Vätterns allmänna vatten - en härlig upplevelse, där det självklart behövs koll på gällande regler.

Utdrag ur regelverket för kräftfiske
"Kräftfiske utan tillstånd på allmänt vatten i Vättern är tillåtet från fredag klockan 17.00 till söndag kl. 17.00 under tre på varandra följande helger med start den sista fredagen i augusti. Under dessa helger får fiske bedrivas från fredag klockan 17.00 till söndag klockan 17.00. Under varje dygn får maximalt 60 kräftor fångas och behållas per fiskare." (citat från vattern.org)

Kräftfiske med guide

Att fiska kräftor i Vättern kräver både kunskap och en hel del utrustning. Ett enkelt sätt att vara med om en oförglömlig upplevelse är att fiska kräftor med guide. Guiden håller med burar, bete och båtar samt fiskerättigheter. Ni behåller givetvis kräftorna!

MJ Fiske
Magnus Johansson
Rosendal Aspabruk
69693 Aspabruk
+46(0)70 581 57 61

Kräftor med tillbehör

Hamn med många parkerade segel- och motorbåtar längs en brygga. Bakom båtarna syns flera byggnader, bland annat en kyrka till höger i bild.

Fånga, koka & fira

Bo bekvämt på Olshammarsgården vid gästhamnen i Aspa. Följ med grannen Magnus ut på kräftfiske på Vättern och vittja burar. På Olshammarsgården tas sedan kräftorna om hand och du får med dig din egen fångst med hem till festen. Välkommen!