Historia

Askersund har genom historien varit en viktig handelsplats vid Vätterns norra spets och den 13 juni 1643 fick Askersund stadsrättigheter av drottning Kristinas förmyndarregering.

Järnhantering har varit en viktig näring för trakten och om detta påminner smeden på rådhuset tak, när han håller ordning på tiden genom att slå sin släggan mot klockan varje halvtimme.
Gruvmuséet i Zinkgruvan knyter an till historien allt sedan södra Bergslagen hade stor betydelse för den medeltida järnproduktionen, då bergsmännen på 1300-talet fick tillstånd av kung Magnus Eriksson att bryta järn. Idag finns Sveriges sydligaste gruva i Zinkgruvan och är en av de största arbetsplatserna i Askersund.

I Askersund finns många gamla hus bevarade som berättar om stadens historia, där kyrkor har sin givna plats. Spår av kungligt intresse för trakten syns inte minst genom Stjernsunds slott med dess vackra inredning.

Välkommen att ta del av Askersunds intressanta histora genom guidningar, muséebesök - eller upplev genom att strosa i egen takt genom gränderna.