Stenkonstverk på en gräsmatta med Alsen i bakgrunden.

Offentlig konst

Navigation